5 ข้อดีของการใช้บริการเว็บขายของออนไลน์

5 ข้อดีของการใช้บริการเว็บขายของออนไลน์ จะเห็นว่า เว็บเว็บขายของออนไลน์ที่ยกตัวอย่างมานี้ ส่วนใหญ่แล้วเป็นธุรกิจ E-commerce ในรูปแบบ C2C ซึ่งก็คือรูปแบบของการติดต่อกันโดยตรงระหว่างลูกค้ารายย่อยที่ซื้อขายกันเอง ถึงแต่ละเว็บไซต์จะรูปแบบหรือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป แต่ก็เป็นการรวมกลุ่มคนที่มีการบริโภคเหมือนกัน มีควาสนใจเหมือนกัน มีสินค้า หรือข้อมูลที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกัน มันจึงทำให้ Read More